آموزش حرکات کششی صبحگاهی

آموزش حرکات کششی صبحگاهی

حرکات کششی صبحگاهی

۱) حرکت کششی نشسته ساده صبحگاهی

(Easy Seated Morning Stretch)

 

آموزش حرکات کششی صبحگاهی
آموزش حرکات کششی صبحگاهی

در شروع حرکات کششی صبحگاهی، راحت بنشینید؛ پشت را صاف کرده و پاها را ضربدری کنید. اگر ضربدری کردن پاها برای شما سخت است، می‌توانید روی پاشنه‌ها بنشینید. دستها را روی زانوها قرار دهید

چشمها را ببندید و یک نفس عمیق از طرق بینی بکشید و سپس، از راه دهان هوا را بیرون دهید

سرعت تنفس عمیق را که بتوانید برای مدتی ادامه دهید، برای خود تنظیم کنید. وقتی آماده شدید، چشمها را باز کنید

۲ ) حرکت صورت گاو (Cow Face)

آموزش حرکات کششی صبحگاهی
آموزش حرکات کششی صبحگاهی

زانوهای را روی همدیگر قرار دهید (زانوی چپ روی زانوی راست) و بگذارید پاها راحت در طرفین قرار گیرند

اگر اینکار برای زانوهای شما سخت است، بدن خود را مجبور به اجرای این حالت نکنید

فقط به اندازه چند تنفس دیگر، حرکت شروع را ادامه دهید. اگر با این حرکت راحت هستید،

در این حالت نیز چند نفس بکشید. می‌توانید بالاتنه را صاف و یا به سمت جلو خم کنید

۳ ) حرکت کششی نشسته ساده و خم به طرفین

(Simple Seated Side Bend)

آموزش حرکات کششی صبحگاهی
آموزش حرکات کششی صبحگاهی

دست راست را روی زمین در طرف راست قرار دهید. آرنج راست را بخوابانید،

و بازوی چپ را به حالت کمان بالا ببرید و به سمت راست خم شوید

در این حالت چند نفس عمیق بکشید. وقتی آماده شدید، به حالت شروع برگشته و همین حرکت را در سمت دیگر انجام دهید

۴ ) حرکت کششی نشسته خم به جلو

(Soothing Seated Forward Bend)

آموزش حرکات کششی صبحگاهی
آموزش حرکات کششی صبحگاهی

دستها را کاملاً به سمت جلو خم کنید. شاید اجرای یکباره این حرکت برای شما امکان‌پذیر نباشد و ممکن است چند مرحله آن را امروز، و مراحل دیگر را به فردا موکول کنید. نگران این نباشید که چقدر می‌توانید به سمت جلو خم شوید. تمام این حرکات ورزشی را تا آنجا که توان بدن است، انجام دهید و برای اجرای کامل آن، بدن را متحمل فشار نکنید. بگذارید بدن همزمان با تنفس کش بیاید. همواره به صدای بدن خود گوش دهید.

۵ ) حرکت کششی کمان پشت (Stretchy Seated Back Arch)

آموزش حرکات کششی صبحگاهی
آموزش حرکات کششی صبحگاهی

نوک انگشتان دست را در پشت به زمین پرس کنید. همزمان با فشار بر انگشتان دست یک نفس عمیق کشیده و سعی کنید بدن را بالا بکشید. همزمان با بازدم، به آرامی باسن را پایین آورده و روی زمین قرار دهید.

۶ ) حرکت گربه و گاو (Cow and Cat)

آموزش حرکات کششی صبحگاهی
آموزش حرکات کششی صبحگاهی

این حرکات کششی را می‌توانید به آسانی صبحها انجام دهید. در حالت چهار دست و پا قرار بگیرید. همزمان با پایین دادن شکم، یک نفس عمیق بکشید و بالا را نگاه کنید (گاو). در حین بازدم، پشت را گرد کرده و به شکم نگاه کنید (گربه). بگذارید بدن آنگونه که می‌تواند حرکت کند.

۷ ) حرکت کششی سگ سرپایین (Downward Dog)

آموزش حرکات کششی صبحگاهی
آموزش حرکات کششی صبحگاهی

کف پاها را روی زمین قرار داده و با یک نفس عمیق، باسن را بالا برده و و کمر را پایین بیاورید. شانه‌ها، سر و گردن را شل کنید. به اندازه ۵ نفس عمیق در این حالت باقی بمانید.

با انجام این حرکات کششی صبحگاهی، بدن را بیدار کرده و از نخوت صبحگاهی خارج می کنید.

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *