آهنگ پیشواز سامان جلیلی همراه اول

آهنگ پیشواز سامان جلیلی همراه اول

آهنگ پیشواز سامان جلیلی همراه اول

۱- رفیق نیمه راه : ۳۰۴۷۸

۲- بهونه ۱ : ۳۰۴۷۹

۳- بهونه ۲ : ۶۷۳۱۳

۴- حس آرامش ۱ : ۳۶۵۰۵

۵- حس آرامش ۲ : ۳۶۵۰۶

۶- کاری به کارم نداری : ۳۶۵۰۷

۷- حال خراب این روزات ۱ : ۳۶۵۰۸

۸- حال خراب این روزات ۲ : ۳۶۵۰۹

۹- تشویش : ۶۷۳۰۶

۱۰- شعله دار : ۶۷۳۰۷

۱۱- چی میشه : ۶۷۳۰۸

۱۲- حرف دلم : ۶۷۳۰۹

۱۳- سر به هوا : ۶۷۳۱۰

۱۴- حبس ابد : ۶۷۳۱۱

۱۵- اعتراف : ۶۷۳۱۲

۱۶- کلنجار : ۶۷۳۱۴

۱۷- دست بردار : ۶۷۳۱۵

۱۸- به جون تو : ۶۷۳۱۶

۱۹- حالم بده : ۶۷۳۱۷

آهنگ پیشواز سامان جلیلی همراه اول

۲۰- مرد : ۶۷۳۱۸

۲۱- تیک تاک ۱ : ۹۱۶۶۴

۲۲- تیک تاک ۲ : ۹۱۶۶۵

۲۳- تیک تاک ۳ : ۹۱۶۶۶

۲۴- حیف ۲ ۱ : ۹۱۶۶۷

۲۵- حیف ۲ ۲ : ۹۱۶۶۸

۲۶- حیف ۲ ۳ : ۹۱۶۶۹

۲۷- دستمه ۱ : ۹۱۶۷۰

۲۸- دستمه ۲ : ۹۱۶۷۱

۲۹- دستمه ۳ : ۹۱۶۷۲

۳۰- حماقت ۱ : ۹۱۶۷۳

۳۱- حماقت ۲ : ۹۱۶۷۴

۳۲- حماقت ۳ : ۹۱۶۷۵

۳۳- چه حال خوبیه ۱ : ۹۱۶۷۶

۳۴- چه حال خوبیه ۲ : ۹۱۶۷۷

۳۵- چه حال خوبیه ۳ : ۹۱۶۷۸

۳۶- چه حال خوبیه ۴ : ۹۱۶۷۹

۳۷- راحت مرو ۱ : ۹۱۶۸۰

۳۸- راحت مرو ۲ : ۹۱۶۸۱

۳۹- حرفای تکراری ۱ : ۹۱۶۸۲

۴۰- حرفای تکراری ۲ : ۹۱۶۸۳

۴۱- حرفای تکراری ۳ : ۹۱۶۸۴

۴۲- از دل بی قرارم ۱ : ۹۱۶۸۵

۴۳- از دل بی قرارم ۲ : ۹۱۶۸۶

۴۴- از دل بی قرارم ۳ : ۹۱۶۸۷

۴۵- بی انصاف ۱ : ۹۱۶۸۸

۴۶- بی انصاف ۲ : ۹۱۶۸۹

۴۷- بی انصاف ۳ : ۹۱۶۹۰

۴۸- بی انصاف ۴ : ۹۱۶۹۱

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *