آوای انتظار و آهنگ پیشواز حمید هیراد

آهنگ پیشواز

آوای انتظار حمید هیراد همراه اول

آوای انتظار
آوای انتظار حمید هیراد

 

۹۵۹۷۱                          بی تاب قطعه سوم 
۹۵۹۷۰                          بی تاب قطعه دوم 
۹۵۹۶۹                          بی تاب 
۹۵۹۶۸                         خدا قطعه سوم 
۹۵۹۶۷                         خدا قطعه دوم 
۹۵۹۶۶                         خدا 
۹۵۹۶۵                         رسوایی قطعه سوم 
۹۵۹۶۴                         رسوایی قطعه دوم 
۹۵۹۶۳                         رسوایی 
۹۵۹۶۲                         شب که شد قطعه سوم 
۹۵۹۶۱                         شب که شد قطعه دوم 
۹۵۹۶۰                         شب که شد 
۹۱۸۷۴                         معشوق قطعه سوم 
۹۱۸۷۳                        معشوق قطعه دوم 
۹۱۸۷۲                        معشوق 
۹۱۷۰۰                        دلارام ۴ 
۹۱۶۹۹                        دلارام ۳ 
۹۱۶۹۸                        دلارام ۲ 
۹۱۶۹۷                        دلارام 
۹۱۵۵۵                       دلداده ۳ 
۹۱۵۵۴                       دلداده ۲ 
۹۱۵۵۳                       دلداده 
۹۱۵۵۲                       فراموش کن ۳ 
۹۱۵۵۱                        فراموش کن ۲ 
۹۱۵۵۰                       فراموش کن 

آهنگ پیشواز حمید هیراد ایرانسل

 

آهنگ پیشواز حمید هیراد
آهنگ پیشواز حمید هیراد

 

 

۳۳۱۱۱۷۰۴                 فراموش کن
۳۳۱۱۲۵۱۵                 رسوایی
۳۳۱۱۲۵۱۶                 رسوایی قطعه سوم
۳۳۱۱۲۶۵۳                شوخیه مگه
۳۳۱۱۲۶۵۴                شوخیه مگه قطعه دوم
۳۳۱۱۲۶۵۵                شوخیه مگه قطعه سوم
۳۳۱۱۱۸۹۵               دلارام
۳۳۱۱۱۸۹۶               دلارام ۲
۳۳۱۱۱۸۹۷               دلارام ۳
۳۳۱۱۱۸۹۸               دلارام ۴
۳۳۱۱۱۷۰۴              فراموش کن
۳۳۱۱۲۵۱۲              معشوق

Get real time updates directly on you device, subscribe now.