Select your Top Menu from wp menus
آپدیت صفحه اینستاگرام ژوان شماره BRY7vqRBgBj

آپدیت صفحه اینستاگرام ژوان شماره BRY7vqRBgBj


در تمام روزهای سخت از خود بپرسید اگر این یک فرصت باشد و قرار باشد من بر روی خودم کار کنم این فرصت به من چه میگوید ؟
و قرار است چه چیزی را در خودم پیدا کنم؟
گاهی در سخت ترین ، در غمگین ترین و در خشمگین ترین روزهای زندگی مان اگر تمرکز کنیم به کشف های جالبی در مورد خودمان میرسیم !
کشف هایی که نمیتوانستیم در موقعیتی ارام و شاد آنها را پیدا کنیم.
زندگی ترکیبی بی نظیر از سختی ها و خوشی هاست !
در سختی ها هم صبور باشید همانطور که در خوشی ها صبورید .

با هیچ غم و خشمی مقابله نکنید .
آنها میروند همانطور که سرزده وارد شده اند .

جریان زندگی گاهی میتواند ترسناک به نظر برسد !
ترس را حس کنید و انگاه متعجب خواهید شد که بعد از تجربه ی ترس چگونه بدنتان در ارامش و تعادل قرار میگیرد .

ترس یک احساس است . حسش کنید و خودش دور میشود .
نترسید از حس کردن ترس !

مگر میشود در این دنیا زندگی کرد و نترسید؟
مگر میشود ادم بود و در موقعیتی سخت قرار نگرفت؟

اگر شما هم ادم هستید حق دارید عصبانی باشید ، غمگین شوید ، احساس گناه کنید ، شرمگین شوید ، بترسید ، شاد باشید و متنفر شوید! به خودتان حق بدهید که گاهی خسته شوید و احساس درماندگی کنید .

انگاه که به خودتان حق دهید ، جایی در درونتان ارام خواهد شد ! و احساس میکنید دستی بر شانه تان میزند و میگوید ممنون که من را دیدی انطور که حس میکردم !
ممنون که کنارم بودی . حالا قدرت بیشتری حس میکنم و با هم رد میشویم از این موقعیت !
فرصت های نزدیک شدن به خودتان را از خودتان دریغ نکنید .
این فرصت ها معمولا در لا به لای سخت ترین شرایط زندگی تان مخفی شده اند . پیدایشان کنید و ببینید این فرصتها قرار است چه چیزی را به شما نشان دهند !؟ .
.
پ.ن: اگر در روزهای سختی هستیم، فرصتی داریم برای رشد و کشف بخشی دیگر از خودمان. در روزهای سخت نخواهیم ماند همانطور که در روزهای شاد نخواهیم ماند .
#پونه_مقیمیSource


Related postsThere are no comments yet