جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

سخنان اشو

ما کاملاً بی آلایش، پاک و ساده به دنیا می آییم، اما دنیا شروع به ترسیم طرح و نگارهایی در لوح سفید آگاهی ما می کند.

شروع به شکل بخشیدن به ما می کند؛ همه کس را آلوده و مسموم می کند.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

سخنان اشو

بد نیست گهگاه غمگین باشی، غمین بودن زیبایی خود را دارد. فقط باید بیاموزی که از زیبایی غمین بودن لذت ببری، از سکوت آن و از ژرفای

سخنان کوتاه اشو

با رشد یقین و اطمینان، شادمانی رشد می یابد و با رشد شک و تردید، تنش، بی قراری و بدبختی. شک و تردید در نهایت به رنج و عذاب و نگرانی می انجامد.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

زندگی رازی بی پایان است . از این رو کسانی که از دانش سرشار هستند . از زندگی محرومند.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

آسمان را طلب کن ؛ همه از آن تو است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

نخستین گام آن است که زندگی را همان گونه که هست بپذیری.

سخنان آموزنده اشو

انسان راستین همواره جهان و هستی را غنی تر می کند و از خود چیزی به هستی می بخشد.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

آسمان را طلب کن؛ همه از آن تو است.

سخنان کوتاه اشو

زندگی به هیچ وجه اسرارآمیز نیست. بر هر برگ درخت، بر هر ریگ ساحل، زندگی را می خوانیم.

این زندگی است که در هر پرتو آفتاب می رقصد؛ هر آنچه می بینی، خود زندگی است با تمام زیبایی.

سخنان زیبا اشو

بزرگترین معجزه در جهان آن است که تو هستی، من هستم. بودن، بزرگترین معجزه است و مکاشفه، درهای این معجزه ی بزرگ را به روی تو می گشاید.

سخنان اشو

دانش حقیقی یا خرد از راه آگاهی به دست می آید؛ نه با گردآوری معلومات، بلکه با از سر گذراندن تحول. آگاهی، تحولی بنیادین است.

سخنان کوتاه اشو

اگر زندگی پیش بینی پذیر می بود، مکانیکی می شد. زندگی پیش بینی پذیر نیست.

همیشه با شگفتی همراه است و تو هر قدر هشیارتر باشی با شگفتی بیشتری روبرو می شوی.

سخنان آموزنده اشو

مشکل بتوانی لغزشهای خود را ببینی. تنها کسی که خود را دوست می دارد می تواند این لغزشها را ببیند.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

جملات اشو

زندگی در راه دروغ بی ارزش است و مردن در راه حقیقت یکی از بزرگترین برکات زندگی است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

اگر زندگی پیش بینی پذیر می بود . مکانیکی می شد. زندگی پیش بینی پذیر نیست .

همیشه با شگفتی همراه است و تو هر قدر هشیارتر باشی با شگفتی بیشتری روبرو می شوی.

جملات زیبای اشو درباره مشکلات

مشکل بتوانی لغزشهای خود را ببینی. تنها کسی که خود را دوست می دارد می تواند این لغزشها را ببیند.

سخنان و جملات زیبای اشو

زندگی در راه دروغ بی ارزش است و مردن در راه حقیقت یکی از بزرگترین برکات زندگی است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

به حرفهای دیگران درباره خودت بها نده . خودت ببین که هستی . کجا هستی و لغزش هایت کدامند.

سخنان و جملات زیبای اشو درباره زندان

وقتی قلب تو گشوده شود حتی اگر در زندان باشی همچنان ارباب می مانی.

سخنان اشو

ابر پر باران باید که ببارد؛ فرقی نمی کند که آیا زمین به باران نیاز دارد یا نه.

سخنان اشو

انسان حیوان عجیبی است! همه چیز را کاوش می کند، تا قله ی اورست می رود، تا قطب شمال و کره ی ماه می رود.

اما هرگز به فکر نمی افتد که سری هم به درون خویش بزند! این بزرگترین بیماری ای است که انسان گرفتار آن است.

سخنان اشو

معنایی در زندگی نیست؛ معنا را باید خلق کرد.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

جملات زیبا اشو

آزادی هدف زندگی است. بدون آزادی، زندگی ابدا معنایی ندارد. منظور از آزادی، آزادی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی نیست. آزادی یعنی آزادی از زمان، آزادی از ذهن و آزادی از زور.

سخنان اشو

تنها انسان مرده تلاش می کند ثابت کند که زنده است.

سخنان قصار اشو

حقیقت را نمی توان خریداری کرد. هیچ راهی برای گرفتن حقیقت از دیگران نیست.

حقیقت قابل انتقال نیست؛ تو باید خودت حقیقت را کشف کنی.

جملات اشو

مردم فقط از حقیقت می ترسند و نه از هیچ چیز دیگر.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

با رشد یقین و اطمینان . شادمانی رشد می یابد

و با رشد شک و تردید . تنش . بی قراری و بدبختی. شک و تردید در نهایت به رنج و عذاب و نگرانی می انجامد.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

یک شخص بدبخت فقط می تواند به دیگران بدبختی بدهد ؛ ما فقط می توانیم آنچه را که داریم به دیگران عرضه کنیم.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

جملات آموزنده اشو

انسان راستین همواره جهان و هستی را غنی تر می کند و از خود چیزی به هستی می بخشد.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

زندگی به هیچ وجه اسرارآمیز نیست. بر هر برگ درخت . بر هر ریگ ساحل . زندگی را می خوانیم.

این زندگی است که در هر پرتو آفتاب می رقصد ؛ هر آنچه می بینی . خود زندگی است با تمام زیبایی.

سخنان و جملات زیبای اشو

من هرگز مخالف دانش نیستم . اما دوست دارم انسان نخست در قلب خود ریشه بدواند و سپس . دانش را به عنوان یک وسیله به کار گیرد.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

بزرگترین معجزه در جهان آن است که تو هستی . من هستم. بودن . بزرگترین معجزه است

و مکاشفه . درهای این معجزه ی بزرگ را به روی تو می گشاید.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

دانش حقیقی یا خرد از راه آگاهی به دست می آید ؛ نه با گردآوری معلومات . بلکه با از سر گذراندن تحول. آگاهی . تحولی بنیادین است.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

درباره نویسنده

همه چیز از یک رویای بزرگ شروع میشه

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *