رودخانه ای در آسمان A river in the sky - لوکالفا
رودخانه ای در آسمان A river in the sky

رودخانه ای در آسمان A river in the sky

رودخانه ای در آسمان

این دو رشته در آسمان چه هستند؟

رایج ترین رشته در سمت راست قرار دارد که در واقع کمان مرکزی کهکشان راه شیری می باشد.

خورشید ما در دیسک کهکشان مارپیچی راه شیری می چرخد، به گونه ای که از داخل، این دیسک ستاره ای به شکل یک کمان روشن در سراسر آسمان دیده می شود.

کمان ستارگان کهکشان راه شیری در تمام سال دیده می شود .البته خارج از روشنایی شهر.

رشته ای که به طور رایج مشاهده نمی شود در سمت چپ قرار دارد که نور منطقه البروج (زودیاک) است .

این نور در واقع از غبار موجود در مدار خورشید در منظومه شمسی منعکس می شود.

نور منطقه البروج در کنار خورشید درخشان تر است و در نتیجه درست قبل از طلوع خورشید یا پس از غروب خورشید بهتر دیده می شود.

در برخی از غروب ها در شمال، به ویژه در حین ماه های مارس و آوریل، این روبان نور البروجی پس از غروب خورشید به وضوح به چشم می خورد.

اخیرا مشخص شده که غبار البروجی بیشتر از دنباله دارهای عبوری از نزدیکی مشتری نشات گرفته است.

فقط در زمان های خاصی از سال، این دو رشته پهلو به پهلوی یکدیگر در بخشی از آسمان دیده می شوند،

همانند همین عکسی که مشاهده می کنید.

 در اینجا، دو جریان نور شبیه لب رودخانه دیده می شوند؛ رودخانه ای در آسمان.

این عکس پانورامای دلپذیر تقریبا سه هفته پیش در شمال جاتلند در دانمارک گرفته شده است.

 

رودخانه ای در آسمان
رودخانه ای در آسمان

 

 

A river in the sky

?What are these two fields in the sky

The most common string is to the right, which is actually the central arc of the Milky Wa

Our sun spins on the Milky Way spiral disk, so that from inside, this stellar disk is seen as a bright bow across the sky

The star’s arc of the Milky Way Galaxy is seen throughout the year. Of course, outside the city’s brightness

The field that is not commonly seen is on the left, which is the light of the zodiac region

This light is actually reflected from the dust in the orbit of the sun in the solar system

The light region of the earthen wall is brighter than the sun, so it can be seen just before sunrise or after sunset

On some nights in the north, especially during the months of March and April, this ribbon of light after the dusk of the sun is clearly visible

It has recently been discovered that Alborough’s mist originated more than comets passing by the customer

Only at certain times of the year, these two sides are seen side by side in a part of the sky

Like the one you see

. Here, there are two light streams like the river’s lips; a river in the sky

This pleasant panoramic photo was taken almost three weeks ago in northern Jutland, Denmark

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *