فلسفه نام سعید در زبان فارسی

فلسفه نام سعید در زبان فارسی

فلسفه نام سعید در زبان فارسی

اسم: سعید
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: saeid) (عربی) خجسته، مبارک، (در قدیم) خوشبخت، سعادتمند – خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند

معنی سعید به فارسی


سعید

وتعس ( شیخ ) نخستین از امرای بنی وتعس ( مراکش)(۸۷۵ ه.ق.۱۴۷٠م.- ۹٠۶ ه.ق.۱۵٠٠م.)
سعاتمند، خوشبخت، نیک بخت، سعدائ جمع
( صفت ) سعادتمند نیکبخت مقابل شقی جمع : سعدائ .

کرمانی متخلص به محرابی . وی بشش پشت به شیخ برهان الدین معروف بشیخ زاده پسر شیخ العالم میرسد و او از نیم. دوم ماه هشتم اول ماه نهم میزیسته است اوراست : کتاب مزارات کرمان که در سال ۹۲۵ بپایان رسانده است .

سعید آباد

دهی است از دهستان آید غمش فلاورجان شهرستان اصفهان .


سعید الدوله

ابوالفضائل سعید بن سعدالدوله سومین از حمدانیان حلب ( ۳۸۱ ه.ق.۹۹۱ م.-۳۹۲ ه.ق. ۱٠٠۱م.) .


سعید خان

میرزا سعید خان موتمن الملک وزیرامور خارجه ناصر الدین شاه این شخص ابتدا از ملاهای خوش نویس و فاضل گر مرود آذربایجان و بملا محمد سعید انصاری معروف بود .


سعید خانلو

ده از دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل .


سعید طائی

حکیم … جامع کمالات وصاحب احوالات پسندیده بود . در سخنگویی پای. عالی داشته . محمد اوفی او را توصیف کرده و اشعارش را در کتاب خود آورده او را معاصر سلاطین و آل سلجوق دانسته .


پرت سعید

بندر جمهوری مصر واقع در کنار بحرالروم ( مدیترانه) در مدخل ترعه سوئز دارای ۱۷۸٠٠٠ تن جمعیت و مرکز مهم بازرگانی است .

یکی از بنادر مصر


ابن سعید

یکی از علمای لغت عرب


امیر سعید

لقب نصر بن احمد پادشاه ساسانی بود .


چاه سعید

دهی است از دهستان عشق آباد بخش فدیش. شهرستان نیشابور


سلطان ابو سعید

فرزند شاهرخ نوه میرانشاه از سلسله تیموری که بعد از وی بسلطنت رسید .


قاضی سعید

هبه الله بن سنائ الملک قاضی رشید ابوالفضل جعفر بن معتمد شاعر مشهور معروف به قاضی سعید از افاضل اوائل قرن هفتم هجری بوده است .


نوری سعید

نوری سعید ( و . بغداد ۱۸۸۸ مقت.۱۹۵۸ م .) نخست وزیر اسبق عراق . نژاد او از کشور ترکیه است لکن تولد او در بغداد بود و در ارتش عثمانیها خدمت میکرد تا بدرجه افسری رسید و در آنجا پرورش یافت . سپس بخدمت سیاسی در آمد و بارها به وزارت و ریاست وزرائی رسید . مردی کاردان و با کفایت بود . در کودتای عبدالکریم قاسم بقتل رسید .


پورت سعید

بندر سعید نام شهری بمصر


چنار چقا سعید

دهی است از دهستان پنجم بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان .


خاقان سعید

لقب شاهزاده شاهرخ میرزا ابن امیر تیمور گورگان است .


شیخ سعید

بندریست در جنوب یمن در باب المندب در ۳/۵ کیلومتری جزیره پریم که در حدود ۱٠٠٠ تن سکنه دارد.


ترکی بن سعید

بن سلطان حاکم عمان بود و در زمان امارت برادرزاده اش سالم بن ثوینی از عمان برفت و در هند امامت کرد و چون حکومت به عزان بن قیس رسید به مسقط بازگشت و گروهی از مردم نجد که در آن جا بودند از او پیروی کردند آنگاه عزان به قتل رسید و او بر اکثر مملکت عمان مستولی شد و مابقی در دست کسانیکه پیش از عزان ریاست داشتند باقی ماند .


ام سعید

نام چند تن از زنان صحابی بود


حافظ سعید

غلام مامون

 

 

 

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *