قوانین بازی پینگ پنگ

قوانین بازی پینگ پنگ

قوانین بازی پینگ پنگ

پس از ضربهٔ سرویس که می‌بایست در نیمهٔ زمین فرد آغازگر بر زمین بخورد٫ در ضربه‌های بعدی توپ باید فقط در نیمهٔ زمین طرف مقابل به زمین بخورد. دو نیمهٔ زمین با یک تور از هم جدا شده‌اند. اگر توپ در زمین حریف فرود نیاید یک امتیاز به حریف اضافه می‌شود و اگر توپ در زمین حریف فرود آید و پس از آن حریف نتواند توپ را به زمین طرف مقابل بزند یک امتیاز به فردی که ضربه را زده افزوده می‌شود.

اگر در ضربه اول، توپ پس از اینکه به زمین‌خورد، به تور بخورد و سپس در زمین حریف اصابت کند « نت» حساب می‌شود وفردی که آغازگر است باید دوباره ضربه را بزند و هیچ امتیازی برای کسی حساب نمی‌شود.

شرح اصطلاحات

رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .

توپ از اخرین لحظه‌ای که به صورت ثابت در کف دست آزاد بازیکن قرار دارد ٬ پیش از پرتاب برای زدن سرویس ٬ رالی یک لت یا یک امتیاز محسوب می‌شود.

یک لت عبارت است از یک رالی که نتیجهٔ آن در شمارش بازی منظور نمیشود .

یک امتیاز عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور می‌شود .

دست بازی دستی است که راکت را میگیرد .

دست آزاد دستی است که راکت را نمیگیرد .

یک بازیکن زمانی به توپ ضربه وارد کرده‌است که با راکتی که در دست دارد و یا با قسمت زیر مچ دست بازی به توپ ضربه بزند .

یک بازیکن زمانی در مقایل توپ انسداد ایجاد میکند که لباس وی یا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازی با توپی که هنوز از خط انتهایی خود عبور نکرده و یا از زمان آخرین ضربه از سوی حریف با زمین بازی برخورد نداشته تماس حاصل کند.

زننده سرویس بازیکنی است که اولین ضربه را در یک « رالی » به توپ وارد میکند .

گیرنده سرویس بازیکنی است که دومین ضربه را در یک « رالی » به توپ وارد میکند .

داور شخصی است که برای کنترل مسابقه منصوب میشود .

کمک داور شخصی است که در زمان تصمیم گیری‌های ویژه به داور کمک میکند .

هر آنچه بازیکن پوشیده با همراه خود داشته باشد به غیر از توپ شامل همه لوازم و اشیایی است که در هنگام اغاز رالی مورد استفاده وی بوده‌است .

زمانی که توپ از هر منطقه‌ای به جز از قسمت بین تور و پایه آن و یا از قسمت بین تور و سطح بازی عبور کند ٬ در واقع آن توپ از روی مجموعه تور یا دور تا دور آن « عبور کرده » تلقی خواهد شد .

خط پایانی خطی است که به صورت فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد.

آموزش بازی پینگ پنگ
آموزش بازی پینگ پنگ

خطاها : در موارد زیر بازی متوقف و خطا محسوب می شود .

۱- توپ دوباره پیاپی به میز یک نفر برخورد کند .
۲- توپ قبل از برخورد با میز زده شود .
۳- یک بازیکن دوبار پشت سرهم به توپ ضربه بزند .
۴- توپ غیر از راکت و با دسته آن به پایین تر از مچ بازیکن برخورد کند .
۵- در هنگامی که توپ در جریان است میز را یکی از بازیکنان حرکت دهد .
۶- در بازی چهار نفره بازیکنی خارج از نوبت به توپ ضربه بزند .
۷- توپ به غیر از تور ، پایه های آن و قسمت حریف به چیز دیگری برخورد کند .
۸- راکت بازیکن با خود او با تور تماس پیدا کند .

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *