متن های زیبا و آموزنده

متن های زیبا و آموزنده

متن های زیبا و آموزنده

تنها یک چیز می تواند تحقق یک رویا را

غیر ممکن سازد، ترس از شکست! اگر در مسیر افسانه شخصی ات بمیری بهتر از مردن همچون میلیونها انسان است که حتی نمی دانند افسانه شخصی وجود دارد.

متن های زیبا و آموزنده

چه بسیار آدم ها، که زندگی بی ارزشی دارند. حتی زمانی که به زعم خود، مشغول کارهای با اهمیت اند، نیمه خواب به نظر می آیند.

به خاطر این که دنبال چیزهای نادرست هستند. راه معنا دادن به زندگی این است که خود را وقف دوست داشتن دیگران کنی، خود را وقف جامعه پیرامونت کنی، و خود را وقف ایجاد چیزی کنی که به زندگی ات معنا و مفهوم ببخشد.

متن های زیبا و آموزنده

“کم کم دارم به پوچی وظیفه ای که برای خودم تعیین کرده ام پی می برم. حس می کنم دارم برای رسیدن به جایی تلاش می کنم، انگار می دانسته ام چه می خوام بگویم، ولی هر چه پیشتر می رود بیشتر مطمئن می شوم که راهی به سوی هدف من وجود ندارد. مجبورم با هر قدم راه را ابداع کنم، و این یعنی هرگز نمی توانم مطمئن باشم که کجا هستم. احساس حرکتی دوار توی دایره، عقب گردی ابدی، به یک باره در بسیاری جهات رفتن. و حتی اگر واقعا بتوانم پیشرفتی کنم، اصلا متقاعد نخواهم شد که این مسیر مرا به جایی می برد که فکر می کنم دارم می روم. صرف اینکه در بیابان سرگردان شده ای دلیل نمی شود که سرزمین موعودی وجود دارد.”

متن های زیبا و آموزنده

زمین بهشت میشود اگرمردم بدانند که هیچ چیز زشت نیست مگر داوری کردن دیگران

هیچ چیز گناه نیست مگر مردم آزاری

هیچ کس اسطوره نیست مگر در مهربانی و آدمیت

انسان و مهربان باشیم

متن های زیبا و آموزنده

می‌خواهم به یکی از اسرار این راز اشاره کنم.

راه میانبر برای دستیابی به آمال و آرزوها در زندگی این است که شاد و خوشحال باشید.

این سریع ترین راه دستیابی به پول و همه خواسته هایی است که در زندگی دارید.

به امواجی که به عالم هستی می فرستید توجه دقیق داشته باشید

و احساس شادی و نشاط داشته باشید. وقتی که خشنود و خوشحال باشید

آنگاه کاینات نیز در مقابل برایتان خوشنودی و خوشحالی به ارمغان می آورد.

قانون #جذب به افکار و احساسات عمیق و درونی تان در هر لحظه توجه دارد و همان ها را به زندگی تان ارزانی می کند.

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *