هاتا یوگا معروف به یوگای بدنی

هاتا یوگا معروف به یوگای بدنی

هاتا یوگا معروف به یوگای بدنی

هاتا یوگا معروف به یوگای بدنی از دو واژه (ها)به معنا‌ی خورشید و (تا )به معنای ماه تشکیل شده ‏است .که ماه وخورشید به ترتیب سنبل انرژی‌های منفی ومثبت بوده و هدف هاتا یوگا وحدت و ‏هماهنگی بین این دو انرژی متضاد در بدن می‌باشد.هاتا یوگا نیز، مشابه بسیاری از مکاتب فلسفی ‏معتقد است که جهات بر اساس اصل تضاد پایه گذاری شده و این عقیده به طور آشکار در تمرینات و ‏فلسفه این مکتب نمود یافته است‎ .

در متون سانسکریت هاتا یوگا به عنوان نردبانی جهت رسیدن به راجا یوگا معرفی گردیده .هاتا یوگا ‏شامل شش شیوه پالایشی (شات کارما)- تمرینات بدنی (آسانا‎ (‎و کنترل تنفس (پرانایاما) می‌باشد که ‏می‌توان دو مرحله (یا ما) و (نیاما‎ (‎رابه این تقسیم بندی اضافه نمود.هاتا یوگا در واقع با استفاده از ‏آساناها و تمرینات کریا و مودراها اثر مستقیمی بر عضلات و سیستم اعصاب بدنی گذاشته و موجبات ‏یک تندرستی دینامیک را فراهم میکند‎

الف) یاما: آنچه که نباید انجام داد‎ ‎

‏۱‏‎ ( ‎عدم خشونت‎
‏۲‏‎ ( ‎عدم دروغگوئی‎
‏۳‏‎ ( ‎دزدی نکردن ‏‎
‏۴‏‎ ( ‎پرهیز از شهوت گرائی ‏

ب) نیاما: آنچه که باید انجام داد

‏۱‏‎ ( ‎پاکیزگی‎
‏۲‏‎ ( ‎خشنودی و رضایت نسبت به داشته‌ها و موقعیت ‏‎
‏۳‏‎ ( ‎دانش و مطالعه‎
‏۴‏‎ ( ‎پرستش

ج) آسانا:‏‎ ‎

به معنای قرار گرفتن در وضعیتی و حالتی است که در آن شما می‌توانید روحا” و جسما” خونسرد و ‏راحت باشید ‏‎.‎آساناها به علت کشش عضلات و ماساژ اعضاءو تحریک غدد داخلی درون ریز و ایجاد ‏هماهنگی بین اعضاء بدن و سیستم اعصابمی‌تواند به عنوان طب مکمل استفاده گردد.در تحقیقات ‏جدیدی که انجام گرفته، ثابت شده است که کشش کنترل شده و مختصر اعصاب در افزایش طولی ‏وترمیم آسیب دیدگی آنها موثر بوده و به این روش حتی ممکن است بتوان طول اندام یا قد موجود زنده ‏را افزایش داد‎.‎

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *