تعبیر خواب دیدن آینه شکسته

تعبیر خواب دیدن آینه ✔️ محمد بن سیرین گوید: ✔️ آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند که مال و متاع خویش پیش کسی نهد.جابر مغربی گوید: روی نیکو در خواب، اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود واگر…

داستان کوتاه کشاورز و ساعت

داستان کوتاه کشاورز و ساعت ✔️ اگر به داستان های کوتاه علاقه دارید ما برای شما داستان کشاورز و ساعت را نیز در این بخش قرار داده ایم. ✔️ روزی کشاورزی متوجّه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است.ساعتی معمولی امّا با خاطره ای از گذشته و…

تعبیر خواب دیدن آهو در خواب

تعبیر خواب دیدن آهو ✔️ حضرت امام جعفر صادق فرماید: ✔️ دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. زن کنیزک فرزند منفعت از زنانآنلی بیتون می‌گوید: دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد، برای افراد جوان نشانه دوستی‌های پاک و عمیق است. برای…

طرز تهیه دلمه فلفل دلمه ای خوشمزه

طرز تهیه دلمه فلفل دلمه ای ✔️داخل یک تابه مناسب، گوشت چرخ کرده را به همراه پیاز داغ تفت می دهیم تا حدی که آب گوشت جمع شود. ✔️سپس یک لیوان آب، به همراه نمک و فلفل به همراه نصف قاشق رب گوجه به آن اضافه می کنیم. ✔️حرارت را ملایم کرده تا آب آن…