Browsing Category

جانور شناسی

نکات مهم برای نگهداری از ماهی قرمز عید

ماهی قرمز، ماهی گلی، ماهی حوضی، ماهی طلایی، ماهی تنگی و... را همه می شناسند.می گویند حضور ماهی قرمز بر سر سفره هفت سین و به هنگام فرا رسیدن نوروز نشان از پویایی، شادابی و سرزندگی است.و رنگ سرخش و زلال آبی که در آن غوطه ور است پیام…

دانستنی ها در مورد گربه

دانستنی های گربه۴۰۰۰ سال قبل درمصر اگر کسی گربه را میکشت مجازاتش مرگ بود. درسال ۱۸۸۸ حدود ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) گربه مومیائی شده در مصر کشف شد. درمصر قدیم اگر گربه خانواده ای میمرد. تمام اعضاء خانواده برای نشان دادن عذادار بودن ابروهای خود را…