Browsing Category

هوافضا

خرمن ماه چیست؟

خرمن ماه شاید در برخی از شب های سال هاله ای بسیار مدور و بزرگ ( شعاع حدود ۲۵ درجه)را دور ماه دیده باشید و از خود پرسیده باشید این هاله چیست و معلول چه پدیدهای است .

پدیده ماه گرفتگی یا خسوف چیست؟

ماه گرفتگی چیست؟ ماه‌گرفتگی تنها زمانی اتفاق می افتد که ماه کامل باشد.یک ماه گرفتگی کامل زمانی اتفاق می افتد که خورشید، زمین و ماه به صورت کامل در یک خط قرار بگیرند.هر حالتی دیگر به غیر از این، سبب ایجاد ماه‌گرفتگی جزئی خواهد شد و…