Browsing Tag

آسیب روانی کودک

عادت هایی که باعث آسیب روان کودک می شود

عادت هایی که باعث آسیب روان کودک می شود فرزندی یک عشق بی‌قید و شرط برای مراقبت و نگهداری است.در رابطه عاطفی سالم با کودک، شما پیوندی عمیق و مثبت با کودک ایجاد می‌کنید.والدینی که واقعا فرزندشان را دوست دارند اشتباه کودک را با…