Browsing Tag

حکایت کمک به دیگران

قصه ملخ طلایی

قصه ملخ طلایی ، قصه کودکانه و زیبای ملخ طلایی در لوکالفاقصه کودکانه و زیبای ملخ طلایی روزی روزگاری در سرزمین ما،مرد باایمان و خوش اخلاقی زندگی می کرد که خیلی دوست داشت به دیگران کمک کند