Browsing Tag

خواص رازیانه دم کرده

رازیانه و خواص بی نظیر آن

گیاهی است معطر ، علفی و دوساله که ارتفاع آن تا ۲ متر می رسد ساقه آن دارای شیارهای هم ردیف و موازی می باشد برگهای آن نازک و نخی مانند شوید است گلهای رازیانه زرد و بصورت خوشه در انتهای ساقه ظاهر می شود.میوه رازیانه کوچک و بطول حدود ۸…