بایگانی‌های دشت ناز ساری محل زندگی گوزن زرد ایرانی - لوکالفا
دشت ناز ساری محل زندگی گوزن زرد ایرانی