Browsing Tag

زندگی زناشویی بعد از تولد فرزند

تاثیر بچه دار شدن در زندگی زناشویی

اکثر زنان بچه دار شدن را دوست دارند. تجربه بزرگ کردن یک بچه و بهتر کردن رابطه با حضورش.  خیلی ها معتقدند که مهم ترین بخش زندگی زمانی است که پدر یا مادر می شویم. اکثر مادرها برای رابطه ای که با فرزندانشان دارند ارزش و…