Browsing Tag

عادت های بدی که به کودکان آسیب روانی می زند

عادت هایی که باعث آسیب روان کودک می شود

عادت هایی که باعث آسیب روان کودک می شود فرزندی یک عشق بی‌قید و شرط برای مراقبت و نگهداری است.در رابطه عاطفی سالم با کودک، شما پیوندی عمیق و مثبت با کودک ایجاد می‌کنید.والدینی که واقعا فرزندشان را دوست دارند اشتباه کودک را با…