Browsing Tag

قصه شب برای کودکان صوتی

قصه دختری به اسم فرشته داستان گویا

دختری به اسم فرشته یه روز یه روزگاری توی یه شهر قشنگ یه باد تندی وزید.باد چتر پسر کوچولویی را با خودش به آسمون برد.باد چتر رو رو ابرها جایی که فرشته ها زندگی می کردند گذاشت. فرشته ها دور چتر جمع شدند یکی از فرشته ها گفت :این…

قصه جوجه تیغی باهوش

قصه جوجه تیغی باهوش ، یکی بود یکی نبود در یک جنگل سرسبز و زیبا حیوانات به خوبی با یکدیگر زندگی می‌کردنددر یکی از روزها که حیوانات مشغول جمع کردن غذا بودند مهمان‌های جدیدی وارد جنگل شدند