Browsing Tag

لذت زندگی زناشویی

داستان تمام لذت دنیا

 تمام لذت دنیا در چیست؟ به نظر شما لذت دنیا در چیست؟با خواندن این داستان به آن پی ببرید.در یکی از روزها شیوانا پیر معرفت از روستایی می گذشت که به دو کشاورز بر خورد می کند.هر یک از او می خواهند که دعایی برایشان داشته باشد.