Browsing Tag

موفقیت در محیط کار

راه های خلاقیت بیشتر برای پیشرفت در کار

پیشرفت، لازمه هر شغلی است و زمانی که می بینید شرکت به نیروهای بیشتری نیاز پیدا می کند و بودجه کافی برای استخدام آن ها دارد یعنی در مسیر درستی قدم گذاشته اید. اما این به تنهایی کافی نیست برای پیشرفت باید خلاقیت و سازندگی خودتان و گروهتان…