وای اگه بارون بزنه دلم میخواد واسه دلت بمیرم حمید هیراد