وای اگه بارون بزنه هوایی میشم بهونتو میگیرم حمید هیراد