Browsing Tag

چگونه کودک در معرض آزارهای کلامی قرار می گیرد؟

عادت هایی که باعث آسیب روان کودک می شود

عادت هایی که باعث آسیب روان کودک می شود فرزندی یک عشق بی‌قید و شرط برای مراقبت و نگهداری است.در رابطه عاطفی سالم با کودک، شما پیوندی عمیق و مثبت با کودک ایجاد می‌کنید.والدینی که واقعا فرزندشان را دوست دارند اشتباه کودک را با…