Browsing Tag

گونه گذاری با ماساژ

زیبایی و تزریق ژل

زیبایی و تزریق ژل ، گونه‌ها ولب‌های هر شخص دو جزء بسیار مهم در صورت (face) وی است؛ به طوری که در میزان برجسته کردن و فرم برجسته کردن آنها فوق‌العاده باید دقت داشت